Privacyverklaring Growth Consultancy

Growth Consultancy is een handelsnaam van High Potential Factory gevestigd in Nederland. Growth Consultancy is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op deze pagina lees je wat er gebeurt met jouw gegevens.

Growth Consultancy
Diedenweg 70
6717KV Ede

info@growthconsultancy.nl

Deze verklaring is van toepassing op de website growthconsultancy.nl en gerelateerde websites en Diensten, maar niet op websites waarnaar wordt doorgelinkt.

Heb je vragen over deze privacyverklaring, stuur ons dan een e-mail.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 2 augustus 2020


Gebruik van persoonsgegevens

Op de website growthconsultancy.nl en bij het afnemen van diensten en producten van Growth Consultancy laat je (persoons)gegevens achter.

Growth Consultancy vraagt alleen om de meest noodzakelijke gegevens. Je e-mailadres is nodig om je bijvoorbeeld een e-book of uitnodiging voor een online training te kunnen versturen; je voornaam wordt gebruikt om e-mails te personaliseren. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij daar vooraf toestemming voor is gegeven.


Soorten gegevens verzameld

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten en producten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:


 • Voornaam
 • Achternaam 
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Bedrijfsnaam
 • Btw-nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Inloggegevens
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Persoonlijke informatie die je vrijwillig deelt in een reactie op een blogartikel, via het contactformulier of een ander formulier
 • Technische gegevens zoals MAC-adres en zogeheten identifiers in cookies
 • Internetbrowser en apparaat type


Gronden voor de verwerking

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken.


 • Zodat je gebruik kan maken van alle functies op de website
 • Om je te bellen of te mailen als dit nodig is om een dienst of product te kunnen leveren, toegang te geven tot de membersite of antwoord te geven op vragen
 • Om jou te informeren over wijzigingen van onze diensten of producten
 • Voor marketingdoeleinden, zoals is toegestaan volgens de wet (en elke mail bevat een uitschrijflink)
 • Om het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Growth Consultancy analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Het afhandelen van jouw betaling


Growth Consultancy is daarnaast verbonden aan wettelijke, administratieve verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Bewaren van persoonsgegevens

Growth Consultancy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Schrijf je je uit van de mailinglijst, dan blijven je gegevens nog maximaal 1 maand in ons systeem staan. Websitedata zijn maximaal 24 maanden inzichtelijk. Let op: Deze data wordt geanonimiseerd opgeslagen en is hierdoor niet naar jou te herleiden.

Voor de administratie geldt de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ontvang je onze nieuwsbrief, dan kan je je altijd met één klik uitschrijven. Mocht je je gegevens willen wijzigen of je tussendoor afmelden, stuur dan een e-mail.

Gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, kan je niet laten verwijderen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen dan een e-mail.


Delen met anderen

Growth Consultancy verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Tenzij dit nodig is voor de levering van producten of diensten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.


Doorgifte van persoonsgegevens

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij jouw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we jouw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics

Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.


Cookies

Een cookie is een klein informatiebestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij willen je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als je van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken jouw IP-adres niet om jouw online gedrag te volgen of te registeren. We niet in staat om jouw IP-adres te koppelen aan jouw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer jij ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.


Beveiliging

We zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd.  Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. Deze toegang is goed afgeschermd. De website heeft een SSL-certificaat, herkenbaar aan het groene slotje in de adresbalk: gegevens die je verstrekt, worden via een versleutelde verbinding verzonden.

Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:


 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


Heb je een klacht?

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via e-mail. Dat geldt ook bij vragen of klachten rond de verwerking van jouw persoonsgegevens door Growth Consultancy.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.